١٧دي ماه صورت گرفت؛راهپيمايي مردم شهرستان فومن در محكوميت فتنه گران و آشوبگران به روايت تصوير

به گزارش صبح فومن ؛مردم شهرستان فومن بعد از راهپيمايي مردمي جمعه گذشته بار ديگر همراه با مردم ايران اسلامي امروز يكشنبه ١٧ دي ماه در راهپيمايي سراسري محكوميت از فتنه گران و آشوبگران شركت نمودند.
در اين راهپيمايي حجت الاسلام ايران عقيده دادستان شهرستان به ايراد سخنراني و سپس قطعنامه توسط مجري راهپيمايي قرائت گرديد.

تصاوير :امير محمد مهرورز

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :