‏خروش مردم ولایتمدار شهرستان فومن در یوم الله۲۲ بهمن ماه ۹۶ به روایت تصویر

عكاس :ميلاد تلاوتي

A7AE5921-7526-4D29-9831-981C3F852692 B65B6052-FCAB-4EFD-BE23-0AB649555646 3D6FF4FF-E2F0-4E26-8BA0-6EF3EC1E2674 4AE71AC4-7931-45FC-9F95-267E849B7181 8F53F2D4-5DAC-48CA-90BE-4CB9E58C12D7 2F512420-F71F-4648-9B4A-629A1BFC9DC3 50974303-AA11-4C02-B2FB-D98E531C0C29 FEE7315E-A24F-410F-AA46-A18F3CC32ED7 E938E79C-DC27-4ECE-B84F-7385683B1AAF 0F09178E-BB56-406E-91D0-F0AFD93E821D 4A53976E-65C3-4585-8C76-86443FF50F8A ADF4CC06-E9ED-43F5-BD1C-CE28F3332EB2 8D3EA7CF-BC5C-4D0B-B44F-531B41521DEF CFC30069-BB08-4E52-B392-7287ABB6B47D 8E045744-C13B-4C01-9EC0-16DECDF5250B 1DE0F0A1-1C82-4489-A33F-FF3C6A6A5118 A0DDCCC7-A8D0-4170-8E0D-79EBF0F8AB28 5B14E006-04B8-4C5A-BA69-9FCBED89E616

این خبر را به اشتراک بگذارید :